ajutor social

ajutor social

ASISTENȚA PERSONALĂ

REGULAMENTUL-CADRU privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social  „Asistenţă personală” Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE 1. Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” (în continuare – Regulament) stabileşte modul...

CENTRUL COMUNITAR ,,ÎNCREDERE”

Centrul Comunitar de asistență socială a persoanelor în situații de risc ,,Încredere" din s. Pelinia este o instituție publică socială care prestează servicii persoanelor...

CASA DE TIP FAMILIAL

REGULAMENTUL casei de copii de tip familial   I. Dispoziţii generale     1. Casa de copii de tip familial (în continuare – CCTF) reprezintă o instituţie creată în...

SERVICIU DE DESERVIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU

REGULAMENT-CADRU al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu I. Dispoziţii generale 1. Regulamentul-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu (în continuare – Regulament) reglementează modul de...

AJUTOR SOCIAL

LEGE Nr. 133 din  13.06.2008 cu privire la ajutorul social   Noţiuni de bază În sensul prezentei legi, noţiunile utilizate semnifică:   familie – două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi...