casa de tip familial

casa de tip familial

ASISTENȚA PERSONALĂ

REGULAMENTUL-CADRU privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social  „Asistenţă personală” Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE 1. Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” (în continuare – Regulament) stabileşte modul...

CASA DE TIP FAMILIAL

REGULAMENTUL casei de copii de tip familial   I. Dispoziţii generale     1. Casa de copii de tip familial (în continuare – CCTF) reprezintă o instituţie creată în...

SERVICIU DE DESERVIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU

REGULAMENT-CADRU al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu I. Dispoziţii generale 1. Regulamentul-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu (în continuare – Regulament) reglementează modul de...