Concursul pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei preșcolare ”Izvoraș”.

Concursul pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei preșcolare ”Izvoraș”.

131
DISTRIBUIȚI

A N U N Ț

Primăria satului Pelinia, r-nul Drochia anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei preșcolare ”Izvoraș”.

La funcţia de director al instituţiei de învăţămînt general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. Deţine cetăţenia Republicii Moldova
 2. Studii superioare universitare (în cazul iniţierii unui concurs repetat, pot fi admişi candidaţii cu studii superioare universitare şi cei cu studii medii de specialitate pedagogice (colegiu);
 3. Are o vechime în activitatea didactică de cel puţin trei ani;
 4. La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vîrsta de 65 ani;
 5. Cunoaşte limba română;
 6. Este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 7. Nu are antecedente penale;
 8. Nu a fost concediată  în ultimii 5 ani pe paza art.86 alin (1) lit.l), m), n) din Codul Muncii al Republicii Moldova.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant la Primăria s. Pelinia , bir.2 (secretariat), prin poştă sau prin e-mail (primpelinia@mail.ru), în teremn de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 • cererea de participare  la concurs (anexa nr.1 din Regulament)
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii /autentificate/
 • copia carnetului de muncă /autentificat/
 • curriculum vitae (anexa nr.2 din Regulament)
 • certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • cazier judiciar/ declaraţia pe propria răspundere
 • angajamentul de prezentare a planului de dezvoltare a instituţiei în viitoarea funcţie, pentru 5 ani, la data desfăşurării interviului
 • altele.

Termenul limită de depunere  10 aprilie 2016.

Informaţiile suplimentare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului sînt plasate pe pagina Web a Primăriei www.pelinia.md

Tel. de contact   0252- 58238; 0252-58236