Şcoala de Arte

Şcoala de Arte

Şcoala de Arte din satul Pelinia a fost fondată în anul 1976 ca şcoală de muzică pentru copii într-o căsuţă mică cu un număr mic de elevi.În anul 2003 a fost restructurată ca Şcoală de Arte, avînd  o bază tehnico-materială bună pentru dezvoltarea muzicală a copiilor, sporirea valorii şi prestigiului artistic a tezaurului naţional.

La cîrma conducerii a fost şi este o unică persoană-directorul şcolii, d-nul Pavel Esipciuc, care a contribuit la educaţia multilaterală a copiilor ,a format o legătura strînsă între profesori şi părinţi, şi a format şi activitatea secţiilor de pian, instrumente cu corzi,aerofone, disciplini  muzical-teoretice, arte plastice, arte coregrafice.

În acest timp sute de copii au studiat arta muzicală, arta plastică, arta coregrafică, mulţi dintre ei devenind artişti, interpreţi, profesori, pictori, absolvind  Colegiul de Muzică şi pedagogie din Bălţi, Chişinău,Soroca,Institutul de Arte, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” .

O bună parte din absolvenţi activează în Orhestra prezidenţială – Borş V., Agachi A.,Mihăiescu R.;Orchestra ,,Mugurel”-Bantaş S.,Dascal I.;Orchestra municipală din Chişinău-Rîciu M.;Academia Muzicii-Cincilei V.;Dotor de ştiinţe artistice la Universitatea de Stat,,Alecu Russo”-M.Casumova.Absolvenţii N.Banari  şi R.Lesco au înfiinţat Academia Muzicii particulară  în Portugalia.

Datorită munii rodnice a colectivului pedagogic în frunte u directorul şcolii, aici au absolvit  peste 1150 absolvenţi, o parte din ei după absolvirea instituţiilor muzicale  s-au întors în satul natal şi pînă în prezent activează la Şcoala de Arte în calitate de profesori:R.Catană,Gh.Borş, Gh.Ţurcanu, P.Plăcintă, O.Postolachi,I. Agachi,M.Macu şi m.a.

Elevii şolii participă activ la diferite concursuri locale, raionale, naţionale şi internaţionale obţinînd premii de frunte ca:S.Borş-Premiul I la Concursul naţional ,,Tinere talente”,Concursul raional al tinerilor:I.Curarari, C.Borş au ocupat Premiul I, S.Antonovici, D.Curarari-Premiul II, R.Şerban, D.Borş, A.Lupuşor-Premiul III.

Noi ,astăzi ne mîndrim  că avem aşa o şcoală frumoasă, spaţioasă , unde copiii au posibilitatea de a face cunoştinţă cu măreaţa artă muzicală.