Şedința ordinară a consiliului local din 08.12.2016

Şedința ordinară a consiliului local din 08.12.2016

123
DISTRIBUIȚI

AVIZ !

Vă aducem la cunoștință că conform dispoziției primarului  nr.02/1-3-63 din 02.12.2016, se convoacă ședința ordinară  a consiliului local, care va avea loc în sala de ședințe a primăriei  la 08.12.2016, ora 1500, cu ordinea de zi:

Cu privire la stabilirea cotelor pentru impozitul funciar şi impozitul pe bunurile  imobile pe  terit

  1. Cu privire la stabilirea cotelor pentru impozitul funciar şi impozitul pe bunurile

      imobile pe  teritoriul Primăriei satului Pelinia pentru anul 2016

                         Primarul satului :Titus Sărăteanu

  2. Cu privire la stabilirea  taxelor locale pe teritoriul Primăriei satului Pelinia     

      pentru anul 2016.

                                     Primarul satului : Titus Sărăteanu

  3. Cu privire la stabilirea taxelor pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor

      de construire/desfiinţare.

            Primarul satului :Titus Sărăteanu

  4. Aprobarea proiectului bugetului local pe anul 2017 în prima lectură

                       Contabil şef: Raisa Ţurcan

  5. Cu privire la plata îndemnizaţiilor consilierilor pentru participare la şedinţele  

       Consiliului local

                       Primarul satului : Titus Sărăteanu

   6.Aprobarea planului de activitate al administraţiei publice locale pe tr. I al anului 2017

                       Maria Talpă, secretarul consiliului

   7.Cu privire la desfăşurarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale ale 

      funcţionarului de conducere.

                       Titus Sărăteanu -primarul satului

   8. Aprobarea listei copiilor scutiți de plata pentru grădiniță

                        TalpaMaria – secretarul consiliului

   9. Aprobarea proiectului bugetului local pe anul 2016 în lectura a doua

                           Contabil şef: Raisa Ţurcan

  10. Examinarea cererilor: 

              1) SC ”Drointertransagro”  – micșorarea parțială a plății pentru arenda terenului agricol                

                  conform contractului nr. 4 din 06.12.2013                                     

             2) demersul  Comitetului Părintesc a Instituției preșcolare ”Steluța” privind alocarea        

                 mijloacelor financiare pentru susținerea procesului educațional

             3) privatizarea  lotului din ÎP ”Speranța”

                                                                     Cocoș Margarita –parcela nr.117

                                                                     Papușa Andrei – parcela  nr.520

                                                                     Danighevici Cristofor – parcela 536

                                                                     Nestarenco Valentina  – parcela 394

                                                                     Popova Nadejda – parcelele 643 și 644

                                                                     Bespalov Alexandr – parcela 391

   11.Cu privire la actul de examinare a suprafeței  și granițelor  terenului cu nr. cadastral 

        7135408.102 solicitat  de  cet.  Svarișciuc Natalia pentru  înstrăinare prin vînzare.

   12. Cu privire la aprobarea Regulilor de  întreţinere a animalelor domestice  pe lângă     

         gospodăriile private de  pe teritoriul satului Pelinia

   13. Aprobarea restricțiilor privind circulația transportului de mare tonaj pe strada Păcii și limita  de viteză pe străzile  centrale din sat.

oriul Primăriei satului Pelinia pentru anul 2016

                        

                

Vă invităm să participaţi la audierea publică a proiectului bugetului pentru anul 2017, care va avea loc la 05.12.2016 la ora 14:30 în incita Primăriei Pelinia. După audierea proiectului bugetului , vă invităm să participaţi la lucrările comisiilor de specialitate.