Taxele locale2016

Taxele locale2016

122
DISTRIBUIȚI

  Anexa 1      la decizia Consiliului comunal  Pelinia    

                                                                nr. 11/2 din 10 decembrie 2015

                                          Taxele locale pe teritoriul satului Pelinia,

                         termenele lor de plată şi de  prezentare a dărilor de seamă fiscale

Denumirea taxei

Baza impozabilă a obiectului impunerii

Unitatea de măsură a cotei şi

mărimea taxei

Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii
şi organele împuternicite

1

2

3

4

a) Taxă pentru amenajarea teritoriului

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi

100 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

b) Taxă de piaţă

Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei

0,30 lei anual pentru fiecare metru pătrat

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

c) Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)

Numărul  de locuri/ numărul  de unităţi de transport

60 lei/loc  lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri pentru transportul local

250 lei lunar pentru fiecare unitate de transport pe traseul Pelinia-Balți

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

d)  Taxă  pentru  unităţile comerciale şi/sau de prestări  servicii

Suprafaţa ocupată  de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii, amplasarea lor,  tipul  mărfurilor desfăcute şi  serviciilor prestate

Conform anexei Nr.2

Trimestrial, pînă  în ultima zi a lunii  imediat următoare după  trimestrul gestionar

e) Taxă pentru salubrizare

Numărul de gospodării, conform categoriei sociale

-10 lei anual pentru familiile cu cel puțin un membru pensionat pe vîrstă sau invaliditate și familiile cu 3 și mai mulți copii cu vîrsta pînă la 18 ani

-15 lei anual  pentru fiecare familie, altele decît cele menționate .

Lunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii gestionare

f) Taxă pentru dispozitivele publicitare

Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar

-200 lei anual pentru fiecare metru pătrat

-Pentru instituțiile și întreprinderile autohtone-100 lei/manual

Trimestrial, la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

Notă: În lipsa obiectului impunerii în perioada gestionară, nu se prezintă dare de seamă