Ședința ordinară din 27.05.2016 , ora 16:00

Ședința ordinară din 27.05.2016 , ora 16:00

131
DISTRIBUIȚI
Cel mai mare sat din Nordul Republicii Moldova

  Ședința ordinară din  27.05.2016  la ora 1600

Vă aducem la cunoștință că conform dispoziției primarului  nr.02/1-18  din 19.05.2016, se convoacă ședința ordinară  a consiliului local, care va avea loc la 27.05.2016, ora 1600, în incinta Primăriei cu ordinea de zi:

  1. Alegerea viceprimarului.

Primarul satului Titus Sărăteanu

  1. Aprobarea planului de activitate pe tr.IV 2016.

Secretarul consiliului Maria Talpă

3.  Cu privire la amplasarea stînilor pe imașurile din Pelinia.

Primarul satului Titus Sărăteanu

4.Cu privire la defrișarea copacilor  uscați.

Primarul satului Titus Sărăteanu

5. Cu privire la repunerea în funcțiune a seviciului de pompieri

Primarul satului Titus Sărăteanu

6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru efectuarea expertizei proiectului de

extindere a sistemei de apă și canalizare.

Primarul satului Titus Sărăteanu

7. Acordarea ajutorului material  (Furtună Andrei și Furtună Aculina)

Primarul satului Titus Sărăteanu

8. Cu privire la stabilirea termenilor și  condițiilor de păşunat

Primarul satului Titus Sărăteanu

9.Aprobarea planului de acțiuni pentru asigurarea durabilității proiectului ”Sistem de

colectare și  transnsport al deșeurilor menagere.

Primarul satului Titus Sărăteanu

 

Ședința se va desfășura în sala de ședințe din incinta primăriei s. Pelinia.

Propunem  examinarea chestiunilor  în comisiile de specialitate la 24 mai  2016 , ora 1500

 

Primarul s. Pelinia                                Titus Sărăteanu