CENTRUL COMUNITAR ,,ÎNCREDERE”

CENTRUL COMUNITAR ,,ÎNCREDERE”

652
DISTRIBUIȚI

Centrul Comunitar de asistență socială a persoanelor în situații de risc ,,Încredere” din s. Pelinia este o instituție publică socială care prestează servicii persoanelor aflate în dificultate în vederea asigurării integrării sociale a acestora.

 

Centrul este constituit  în baza Deciziei Consiliului Comunal Pelinia nr.5/7 din 14.12.2007 cu asistența  tehnică a Fondului de investiții Sociale din Moldova,co-finanțarea Consiliului Raional Drochia.

Scopul Centrului este de a presta servicii sociale integrate calitative pentru grupurile de persoane aflate în situații de risc în vederea facilitării unei integrări sociale eficiente,acordarea suportului pentru depășirea situațiilor de dificultate temporară a acestora și prevenirea instituționalizării lor.

Centrul activează  în regim de zi de la ora 9.00 pînă la ora 18.00,5 zile pe săptămînă.Serviciile de plasament funcționează în regim non-stop.

Capacitatea zilnică a Centrului este 150 de persoane zilnic,dintre care plasament temporar: 13 locuri(7 persoane în etate și 6 copii).

Durata plasării  beneficiarilor în Centru  nu va depăși 3 luni,în cazuri excepționale maximal-6 luni pe an.Serviciile de zi sunt prestate în dependență de necesități.

Centrul prestează următoarele servicii:

-plasament temporar;

-asisteța medicală primară;

-consiliere psihologică;

-consiliere socială;

-kinetoterapie;

-resocializare;

-asistență igienico-sanitară;

-alimentație;

-cantină socială,inclusiv cantină mobilă;

-îngrijire la domiciliu a persoanelor în etate țintuite la pat;

-dezvoltare vocațională;

-educație non-formală;

-servicii informaționale.

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentCASA DE TIP FAMILIAL
Articolul următorASISTENȚA PERSONALĂ