AJUTOR MATERIAL

AJUTOR MATERIAL

185
DISTRIBUIȚI

1. Ce este ajutorul material și cine poate beneficia de acest ajutor?

Ajutorul material este o sumă bănească, acordată din sursele Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației, care are menirea să susțină persoanele vulnerabile domiciliate în Republica Moldova la procurarea produselor alimentare, mărfurilor industriale de primă necesitate, medicamentelor, articolelor protetico-ortopedice, achitarea parțială a serviciilor medicale, compensarea cheltuielilor substanțiale cauzate de diferite situații excepționale.

HG nr. 1083 din 2000 privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației și modul de încasare a plăților în aceste fonduri

Au dreptul la obţinerea ajutorului material:

  • persoanele socialmente vulnerabile din rîndul pensionarilor (prioritar invalizii, persoanele singure şi în etate);
  • persoanele inapte de muncă şi familiile cu copii;
  • persoanele socialmente vulnerabile în cazurile de îmbolnăvire gravă sau aflate în situaţii excepţionale (calamităţi naturale, dezastre, avarii, conflicte armate, catastrofe ecologice, incendii, epidemii, accidente, deces al rudelor peste hotarele republicii etc.), pe care nu le pot depăşi de sine stătător

2. Cine stabilește ajutorul material?

Ajutorul material se stabilește de Direcţia Executivă a Fondului de Susţinere Socială a Populaţiei (FLSSP) de la locul de trai al solicitantului de ajutor material, care se află în cadrul direcției asistență socială și protecție a familiei DROCHIA.

3. Care sunt documentele necesare pentru stabilirea ajutorului material și unde se depun acestea?

Documentele necesare sunt:

  • Cererea solicitantului de ajutor material, cu descrierea detaliată a circumstanţelor stării materiale în care se află;
  • ancheta socială, eliberată de primărie şi/sau organul local de asistenţă socială;
  • buletinul de identitate (paşaportul), legitimaţia de pensionar, adeverinţele de naştere ale copiilor, alte documente ce identifică persoana solicitantă.

Aceste documente se depun la asistentul social comunitar din localitate.

4. Care este periodicitatea acordării ajutorului material?

Ajutorul material se acordă o singură dată pe parcursul anului în curs, pornind de la disponibilul mijloacelor fondului local. În cazuri excepționale, se admite acordarea repetată în acelaşi an a ajutorului material doar persoanelor a căror stare materială a fost agravată ulterior de noi circumstanţe imprevizibile.

5. Unde se plătește ajutorul material?

Ajutorul material se achită prin intermediul filialelor Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” sau al Băncii de Economii în baza listelor prezentate de FLSSP.

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentAJUTOR SOCIAL
Articolul următorSERVICIU DE DESERVIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU